Dear users readers and bookworms,

We are closing our services. Please, copy all the books from your account to your local disk, as all data will be lost.

We will close all the systems on 25th May.

Sorry for the inconvenience. We are deeply in the blue mood because of our departure from the cyber world.

Yours,

The Staff

PS. Please look for further information on Facebook site.

Drodzy użytkownicy, czytelnicy i mole książkowe

Zamykamy nasz serwis. Proszę, skopiujcie wszystkie książki z waszych kont - ponieważ wszystkie dane będą skasowane.

Zamykamy wszystkie systemy 25 maja 2018r.

Przepraszamy za niewygodę. Jest nam niezmiernie przykro, że odchodzimy z cyber świata.

Z poważaniem,

Załoga

PS. Poszukujcie dalszych informacji na Facebooku.